ClearTell – aplikacja mobilna wspomagająca doskonalenie wypowiedzi i autoprezentacji

Nazwa Innowacji:  ClearTell – aplikacja mobilna wspomagająca doskonalenie wypowiedzi i autoprezentacji Na czym polega innowacja:  Sztuka autoprezentacji, wystąpień publicznych, budowania marki to kluczowa umiejętność osób, które chcą być postrzegane jako profesjonalne. Aplikacja mobilna ClearTell powstała by pomóc w kreowaniu własnego wizerunku. ClearTell to pierwsze na polskim rynku kompleksowe narzędzie skierowane do osób z wadami wymowy, Read more about ClearTell – aplikacja mobilna wspomagająca doskonalenie wypowiedzi i autoprezentacji[…]

„Niezbędnik kodowania” – pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania

  Nazwa Innowacji: „Niezbędnik kodowania” – pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania Na czym polega innowacja:  „Niezbędnik kodowania” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli uczących informatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Jest to środek dydaktyczny pomagający w organizacji zajęć lekcyjnych z kodowania informacji i algorytmicznego rozwiązywania problemów bez konieczności wykorzystania stanowisk komputerowych. Read more about „Niezbędnik kodowania” – pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania[…]

innowacje społeczne

Drzewo słów. Polijęzykowa gra edukacyjna (polsko-angielsko-ukraińsko-hiszpańska)

Nazwa Innowacji: Drzewo słów. Polijęzykowa gra edukacyjna (polsko-angielsko-ukraińsko-hiszpańska Na czym polega innowacja:  Jest to polsko-angielsko-ukraińsko-hiszpańska gra planszowo-karciana wraz z „Przewodnikiem po grze” zawierającym wprowadzenie metodyczne, charakterystykę gry, bibliograficzne wskazówki, komentarze tłumaczy oraz scenariusze szkoleniowe. Gra wraz z Przewodnikiem służy rozwojowi znajomości wybranych języków, kształceniu kompetencji międzykulturowych, kreatywności i różnorodnych form ekspresji. Kto może skorzystać Odbiorcy Read more about Drzewo słów. Polijęzykowa gra edukacyjna (polsko-angielsko-ukraińsko-hiszpańska)[…]

innowacje społeczne

Z polskim w drogę! Innowacyjny kurs języka polskiego specjalistycznego dla kierowców oraz pracowników branży transportowej i logistycznej

Nazwa Innowacji: Z polskim w drogę! Innowacyjny kurs języka polskiego specjalistycznego dla kierowców oraz pracowników branży transportowej i logistycznej Na czym polega innowacja:  Innowacja powstała z myślą o pracodawcach działających w branży transportowej i logistycznej (i jednocześnie zatrudniających obcokrajowców) oraz ich pracownikach. Produktem finalnym będzie aplikacja mobilna + podręcznik do nauczania słownictwa branżowego + test Read more about Z polskim w drogę! Innowacyjny kurs języka polskiego specjalistycznego dla kierowców oraz pracowników branży transportowej i logistycznej[…]

innowacje społeczne

Multimedialny podręcznik treningowy w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego

Nazwa Innowacji: Multimedialny podręcznik treningowy w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego. Na czym polega innowacja:  Stworzenie podręcznika dostępnego na kanale YouTube, tłumaczonego na język migowy oraz opatrzony napisami, umożliwiającego osobom niesłyszącym pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, technik wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych Read more about Multimedialny podręcznik treningowy w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego[…]

innowacje społeczne

Leksykon crossfitu w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego

Nazwa Innowacji: Leksykon crossfitu w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego Na czym polega innowacja:  Innowacyjne narzędzie edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, umożliwiające osobom niesłyszącym dostęp do wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie aktywności fizycznej: rozwijania siły, masy mięśni oraz wzmocnienia siły Read more about Leksykon crossfitu w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego[…]

innowacje społeczne

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – 1 część

Nazwa Innowacji: Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – 1 część Na czym polega innowacja:  Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – jest to seria filmów edukacyjnych w języku migowym składających się na całość podręcznika w języku migowym na temat pierwszych okresów historii Read more about Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – 1 część[…]

innowacje społeczne

Edukacyjna gra komputerowa Skills Buillder do nauki kompetencji miękkich

Nazwa Innowacji: Edukacyjna gra komputerowa Skills Buillder do nauki kompetencji miękkic Na czym polega innowacja:  Jest to edukacyjna gra komputerowa przeznaczona dla pracodawców, którzy chcą podnieść u swoich pracowników poziom kompetencji miękkich, takich jak: decyzyjność, praca w zespole, komunikatywność, zarządzanie projektami itd. Gra rozwija kompetencje właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w czterech obszarach, Read more about Edukacyjna gra komputerowa Skills Buillder do nauki kompetencji miękkich[…]

innowacje społeczne

Zestaw narzędzi doradczo – coachingowych do wspierania rozwoju klienta posługującego się językiem migowym

Nazwa Innowacji: Zestaw narzędzi doradczo – coachingowych do wspierania rozwoju klienta posługującego się językiem migowym Na czym polega innowacja:  Celem innowacji jest zapoznanie osób niesłyszących z metodami umożliwiającymi własny rozwój. Uczestnicy zyskają wiedzę jak rozpoznawać swoje potrzeby rozwojowe, wyznaczać cele rozwojowe, rozwijać motywację do działania, efektywnie zarządzać czasem, rozwijać twórcze myślenie i dokonywać ewaluacji własnych Read more about Zestaw narzędzi doradczo – coachingowych do wspierania rozwoju klienta posługującego się językiem migowym[…]

innowacje społeczne

Pakiet filmów szkoleniowych dla kandydatów na opiekunów zastępczych

Nazwa Innowacji: Pakiet filmów szkoleniowych dla kandydatów na opiekunów zastępczych Na czym polega innowacja:  Pakiet filmów szkoleniowych dla kandydatów na opiekunów zastępczych uczestniczących w szkoleniu początkowym oraz jako produkt promujący rodzicielstwo zastępcze. Kto może skorzystać Odbiorcy Kandydaci uczestniczący w szkoleniach dla opiekunów zastępczych. Użytkownicy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Adopcyjne i ich trenerzy. Udostępniane Read more about Pakiet filmów szkoleniowych dla kandydatów na opiekunów zastępczych[…]