ABC rodzicielstwa zastępczego – film szkoleniowy


Nazwa Innowacji:

ABC rodzicielstwa zastępczego – film szkoleniowy.

Na czym polega innowacja: 

Film edukacyjny „ABC rodzicielstwa zastępczego” to innowacja społeczna skierowana do osób zainteresowanych tematem pieczy zastępczej, a także dla kandydatów chcących podjąć się roli opiekunów. 

Celem innowacji jest stworzenie narzędzia edukacyjnego obrazującego organizację i funkcjonowanie opieki zastępczej w Polsce oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego. Film szkoleniowy ma za zadanie odpowiedzieć na podstawowe pytania oraz wątpliwości związane z tym tematem. Przygotowany przez innowatorów film składa się z 11 części i dokładnie omawia cele opieki zastępczej, procedury kwalifikacyjno-szkoleniowe, wątpliwości kandydatów, pierwszy dzień dziecka w nowej rodzinie, rolę koordynatora oraz relacje między rodziną zastępczą a biologiczną. Istotnym walorem produkcji jest ukazanie realnych fragmentów życia codziennego rodzin zastępczych – w materiale znajdują się wypowiedzi opiekunów oraz osób zaangażowanych w organizację pieczy. 

Osoby korzystające z innowacji zyskają wiedzę na temat pieczy zastępczej w polskich realiach, a także pomoc w podjęciu świadomej i przemyślanej decyzji dotyczącej objęcia roli opiekuna. .

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby zainteresowane sprawowaniem pieczy zastępczej
  • Osoby kandydujące na bycie opiekunem zastępczym

Użytkownicy

  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Ośrodki Adopcyjne

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Film szkoleniowy

Galeria

 

 

[download id=”6787″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji  

Iza Berta Rusek
Ewa Bargieł