Instytut Nowych Technologii


Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w promowaniu i wykorzystaniu nowych technologii, innowacji oraz rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, a także wspieraniu wzrastających możliwości ludzi działających na rynku pracy i w obszarze edukacji.

Dotychczas Instytut zrealizował kilkadziesiąt projektów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Realizowaliśmy i realizujemy jako lider i jako partner szereg projektów Erasmus+. Nasze działania w dużej mierze opierają się na propagowaniu nowych technologii oraz innowacji. Wśród kluczowych z nich znajduje się organizacja regionalnego konkursu „Lider Nowoczesnych Technologii” wyłaniającego najbardziej innowacyjne firmy regionu. Od lat organizujemy i posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie przygotowywania konferencji i debat, prowadzenia szkoleń, warsztatów, doradztwa dla zróżnicowanych grup odbiorców. Instytut nawiązał współpracę z licznymi partnerami w celu realizacji swoich działań statutowych, promocji przedsiębiorczości i rozwijania nowoczesnych technologii wśród społeczeństwa.

Obecnie przy Instytucie działa Regionalny Punkt Konsultacyjny programu Erasmus+ Młodzież oraz Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK. Organizujemy ogólnopolską olimpiadę dla młodzieży dotyczącą wiedzy o biznesie i innowacjach. Wprowadziliśmy normę ISO 26000, która pozwala nam na efektywny kontakt z naszymi interesariuszami oraz wdrożyliśmy strategię CSR.