Wyniki kolejnych edycji naboru


Przewidywane terminy wyboru innowatorów, którzy otrzymają grant na rozwój swojego narzędzia / metody / rozwiązania są następujące:

W ramach pierwszej edycji naboru grantobiorców będzie to grudzień 2016 roku-styczeń 2017 roku.

W ramach drugiej edycji naboru grantobiorców będzie to I kwartał 2018 roku.

W ramach trzeciej edycji naboru grantobiorców będzie to II kwartał 2018 roku.