Rejestracja osoby fizycznej


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu grantowego „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.pełna treść klauzuli informacyjnej >>