MÓWCA – aplikacja mobilna do przygotowywania mów i prezentacji oraz iteracyjnego podnoszenia kompetencji mówcówNazwa Innowacji:

MÓWCA – aplikacja mobilna do przygotowywania mów i prezentacji oraz iteracyjnego podnoszenia kompetencji mówców.

Na czym polega innowacja: 

Aplikacja Mówca to aplikacja mobilna, która ma pomóc osobom dorosłym w przygotowywaniu sytuacyjnych wystąpień publicznych i przećwiczeniu ich przed faktycznym wystąpieniem.

Narzędzie pomaga osobie przygotować się do wystąpienia poprzez:

1) określenie rodzaju wystąpienia i głównego komunikatu, jaki wystąpienie ma nieść ze sobą;

2) zbudowanie struktury wystąpienia z zestawu gotowych elementów budulcowych – mogąc dodać do struktury m.in. anegdotę, fakt, pytanie retoryczne, pauzę itp.,

3) określenie emocji, jakie mają znajdować się w wystąpieniu;

4) ćwiczenie wystąpienia samodzielnie oraz autoewaluację;

5) ćwiczenie wystąpienia wraz z partnerem oraz informację zwrotną;

6) przygotowanie pomocniczej checklisty do wydrukowania przed wystąpieniem.

Do aplikacji dołączony jest zestaw materiałów edukacyjnych – który rozwija kompetencje samodzielnego analizowania struktury wystąpień publicznych innych mówców i oferuje przykładowe struktury wystąpień wraz z omówieniem. Materiały przygotowane są w formacie interaktywnych map eksploracyjnych opartych o framework impress.js.

Aplikacja może być wykorzystywane zarówno samodzielnie, jak i być stosowana przez trenerów jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami są osoby dorosłe, które w swojej pracy lub w inicjatywach prywatnych i społecznych, których są częścią, stają przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie skutecznego sytuacyjnego wystąpienia publicznego i zaprezentowanie go w grupie innych ludzi.

Użytkownicy

Użytkownikami aplikacji są firmy szkoleniowe kształcące umiejętności przemawiania publicznego, organizacje zajmujące się trenowaniem wystąpień publicznych oraz firmy i organizacje oczekujące kompetencji związanych z przemawianiem publicznym od swoich pracowników.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Makimo Sp. z o.o.