Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Procedury dotyczące realizacji projektu, w tym Regulamin rekrutacji grantobiorców i Regulamin przyznawania grantów na innowacje społeczne

 

Do złożenia aplikacji niezbędne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z referencjami środowiskowymi celowymi.

Referencje środowiskowe – zgodnie z Procedurami: 7. Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat jest zobowiązany dołączyć minimalnie 2, a maksymalnie 4 referencje środowiskowe. Mają one poświadczać, że Kandydat posiada niezbędną wiarygodność i doświadczenie w obszarze związanym z tematem innowacji społecznej tj.tematem kształcenia ustawicznego. Referencje mają poświadczać, iż Kandydat posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami będącymi reprezentantami  użytkowników (np. od instytucji szkoleniowych oferujących usługi edukacyjne, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją osób dorosłych, instytucjami publicznymi zajmującymi się kształceniem ustawicznym, uczelni akademickich etc.). Referencje muszą mieć charakter celowy, tj. być wystawione w związku z zamiarem złożenia Formularza rekrutacyjnego oraz zawierać konkretne informacje na temat rodzaju współpracy z Kandydatem i jej ocenę jakościową.

Prosimy o uwzględnienie w nich następującego sformułowania: Referencje wydaje się w związku
z ubieganiem się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
.

 

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Taryfikator

 

Przed złożeniem aplikacji zachęcamy do zapoznania się z zakładką FAQ oraz do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy lub mail: innowacje@newtechlodz.com