Standardy Obsługi Klienta – drogą do sukcesu.Nazwa Innowacji:

Standardy Obsługi Klienta – drogą do sukcesu CWR

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Standardy Obsługi Klienta – drogą do sukcesu’’ to interaktywne narzędzie, które służy jednocześnie diagnozie wiedzy, jak i nauce z zakresu standardów obsługi klienta, w tym klientów z niepełnosprawnościami, i tych w starszym wieku. Posiada ono formę elektronicznego testu składającego się z 4 modułów: wizerunek sprzedawcy, organizacja miejsca pracy, zachowanie pracownika i komunikacja z klientem. Przy niektórych pytaniach pojawiają się materiały dodatkowe (zdjęcia, filmy) opracowane specjalnie na potrzebę tego produktu. Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie odbiorca dostaje informację zwrotną z dedykowaną odpowiedzią i rozszerzonym opisem. Na koniec każdego modułu pojawia się informacja o uzyskanych punktach. Innowacja ,,Standardy Obsługi Klienta – drogą do sukcesu” może też służyć pracodawcom jako przydatne narzędzie w procesie rekrutacyjnym.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Kasjerzy
  • Sprzedawcy
  • Konsultanci
  • Przedstawiciele handlowi
  • Inni pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami.

Użytkownicy

  • Przedsiębiorstwa sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw).

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości