4 czerwca 2019

Standardy Obsługi Klienta – drogą do sukcesu.


Nazwa Innowacji:

Argumentacja RPG

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna jest stworzena w postaci edukacyjnej gry planszowej, która wykorzystując modele i mechaniki znane z gier fabularnych (RPG – role playing game) będzie uczyć graczy prowadzenia merytorycznych dyskusji, poprawnej argumentacji oraz wzmacniać będzie u nich krytyczne myślenie.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami będą osoby powyżej 18 roku życia, w każdej grupie wiekowej, którzy już zakończyli edukację formalną.

Użytkownicy

Użytkownicy innowacji:
● Instytucje szkoleniowe
● Organizacje pozarządowe
● Placówki oświatowe

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Fundacja Optimum Pareto