Sprawozdawczość sądowa – model szkolenia dziennikarzy.


Nazwa Innowacji:

Sprawozdawczość sądowa – model szkolenia dziennikarzy

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Sprawozdawczość sądowa” to model szkolenia dziennikarzy. Jest odpowiedzią na zbyt małą wiedzę prawniczą i nierozumienie procesów zachodzących podczas rozpraw sądowych wśród dziennikarzy, rzeczników prasowych i innych osób, które zajmują się prowadzeniem sprawozdań z sali sądowych i informowaniem społeczeństwa o istotnych problemach prawnych.

Innowacja ta jest oparta przede wszystkim na symulacjach rozpraw sądowych w sprawach karnych i cywilno-gospodarczych, podczas których kursanci wcielają się w różne postaci uczestniczące w rozprawach sądowych: sędziów, obrońców, oskarżycieli, powodów, pozwanych, itd. Tego typu symulacje umożliwiają spojrzenie na rozprawę sądową z perspektywy danego uczestnika, poznanie jego praw i obowiązków w zakresie udziału w postępowaniu, oraz omówienie zachowania przedstawicieli mediów na sali sądowej. Szkolenie ,,Sprawozdawczość sądowa” to nie tylko symulacje rozpraw sądowych, ale również symulacje wywiadów i tworzenia sprawozdań z sali sądowych.

Dzięki nim uczestnicy dowiedzą się jak dostosować pytanie do konkretnego uczestnika postępowania, oraz co można zamieścić w materiale prasowym/medialnym dotyczącym procesu sądowego, a co nie. Wszystkie symulacje zostaną nagrane i umieszczone online razem z komentarzem i omówieniem jako materiał do wykorzystania przy pracy z e-bookiem, który niejako jest podsumowaniem całej innowacji. Stanowi on podstawowe źródło informacji na temat relacjonowanych rozpraw sądowych. Zawiera podstawową wiedzą z zakresu prawa karnego i cywilnego, opis poszczególnych działań, jak i omówienie nagranych symulacji, które są dołączone jako materiały multimedialne, oraz ćwiczenia. W ramach szkolenia ,,Sprawozdawczość sądowa” udostępnione są też krótkie podcasty z praktykami wymiaru sprawiedliwości, w których przedstawiają swoje wrażenia z kontaktów z mediami w sprawach karnych i cywilno-gospodarczych, przekazują istotne uwagi i podpowiadają w jaki sposób poprawić prowadzenie relacji z sali sądowych.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby poszukujące innowacyjnych narzędzi kształcenia ustawicznego w obszarze prawa
  • Dziennikarze
  • Rzecznicy prasowi
  • Wydawcy
  • Pracownicy samorządowi
  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Użytkownicy

  • Instytucje szkoleniowe

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Materiały audio
  • Materiały video
  • E-book

Galeria

[downloads category=”Sprawozdawczość sądowa”]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji  

Joanna Borek, Agata Roszak, Piotr Karlik, Anna Wilińska-Zelek