Trening efektywności osobistej w środowisku wirtualnej rzeczywistości


Nazwa Innowacji:

Trening efektywności osobistej w środowisku wirtualnej rzeczywistości

Na czym polega innowacja: 

Pierwsze na polskim rynku narzędzie wspierające organizację czasu własnego. W trakcie warsztatów i prowadzenia zasad Treningu efektywności osobistej, uczestnicy przenoszą się w dowolne miejsce i czas, trenują zdobywając umiejętności pożądane w ramach realizowanego szkolenia. Po założeniu gogli uczestnik odczuwa, że przeniósł się w  inne środowisko – pojawiają się niepowtarzalne emocje, które kotwiczą i utrwalają zdobywaną wiedzę. Dzięki temu warsztaty z wykorzystaniem technologii VR są nie tylko innowacyjnym  i nowoczesnym rozwiązaniem, ale i znacznie podnoszą efektywność oraz zaangażowanie szkolonych osób.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami mogą być osoby bezrobotne, studenci, pracownicy korporacji, pracownicy administracyjni.  

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji mogą być Wojewódzkie Urzędy Pracy czy wyższe uczelnie.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 • Aplikacja do pobrania w sklepie Google Play
 • Scenariusze
 • Plik aplikacji do pobrania (plik .apk)

Galeria

 • Aplikacja

 • Film z aplikacji (Do obejrzenia tylko w Goglach VR)

 

[download id=”7186″] [download id=”7189″]  [download id=”4772″]  

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj

Autorzy innowacji

VR Training Sp. z o.o.

 

Nazwa Innowacji: 

Język migowy dla rodziców

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji społecznej jest dostosowanie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie polskiego języka migowego do potrzeb słyszących rodziców małych dzieci z uszkodzonym słuchem (0-7 lat) i specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzicami.

Kiedy dziecko rodzi się głuche rodzice stają przed wyborem sposobu komunikacji z nim. Konieczność dokonania takiego wyboru wynika z tego, że większość małych głuchych dzieci ma utrudniony dostęp do języka, zarówno fonicznego jak i migowego. Jedynie głuche dzieci głuchych migających rodziców mają niczym nieutrudniony dostęp do języka migowego – to jest bardzo mała grupa w całej populacji, ok. 5%.

Najnowsze badania z dziedziny neurolingwistyki dowodzą, że optymalnym rozwiązaniem dla dzieci głuchych jest jak najwcześniejsze wprowadzenie komunikacji migowej, która wspiera późniejszy rozwój języka fonicznego w oparciu o zastosowanie protez słuchu (aparaty lub implanty).

Żeby wprowadzać komunikację migową najpierw rodzice uczą się języka migowego. Następnie, w domu, używają tego języka do komunikacji z dzieckiem – opowiadają dziecku o świecie dookoła wykorzystując język migowy. Dziecko obserwuje sposób komunikacji rodziców i po pewnym czasie zaczyna powtarzać zaobserwowane znaki.

W obecnej sytuacji nie ma na polskim rynku ani metodyki, ani materiałów dydaktycznych do nauki języka migowego dla rodzica dziecka głuchego. Obecne programy i kursy nauki języka migowego mają charakter ogólny i nie odpowiadają potrzebom edukacyjnym rodzica dziecka głuchego.

Innowacja społeczna pod nazwą „Język migowy dla rodziców” rozwiązuje ten problem, gdyż zawiera odpowiednie materiały do nauki, przykłady i ćwiczenia oraz materiał edukacyjny dla rodziców wyjaśniający, na czym polega podejścia komunikacyjnego w programie polskiego języka migowego.

Korzyści dla rodziców dzieci głuchych

Dzięki opracowaniu „Języka migowego dla rodziców” rodzice dzieci
głuchych uzyskują nowe możliwości w zakresie nauki polskiego języka
migowego.

Rodzice mają bezpłatny dostęp do:

 • programu i materiałów nauczania
 • kolekcji ponad 3000 słów i wyrażeń w języku migowym dopasowanych do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 0-7 lat
 • pakietu zawierającego opisy 50 zabaw komunikacyjnych w polskim języku migowym
 • materiału edukacyjnego dla rodziców
 • ilustrowanych książeczek zawierających podstawowe znaki języka migowego.

Rodzice zyskują:

 • wiedzę dotyczącą rozwoju językowego (w języku migowym) dziecka
 • wiedzę dotyczącą zagadnienia dwujęzyczności językowo-migowej
 • wiedzę dotyczącą potencjalnego zasobu leksykalnego, które dziecko może zdobyć przed pójściem do szkoły
 • wiedzę dotyczącą tego, co powinien obejmować kurs polskiego języka migowego dedykowany rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat.

Dzięki udostępnionym materiałom rodzice zyskują możliwość bardziej świadomego wyboru sposobu komunikacji z głuchym dzieckiem.

Korzyści dla lektorów języka migowego

Lektorzy języka migowego, dzięki innowacji społecznej „Język migowy dla
rodziców” uzyskają program i materiały do prowadzenia zajęć z rodzicami dzieci
głuchych oraz ze specjalistami stykającymi się w swojej pracy zawodowej z
dziećmi głuchymi. Dzięki temu lektorzy:

 • oszczędzają czas potrzebny na przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • mają bezpłatny dostęp do wyselekcjonowanych materiałów wizualnych (zdjęcia, obrazki)
 • mają bezpłatny dostęp do bogatego materiału słownikowego
 • mają bezpłatny dostęp do tekstów migowych użytecznych w ćwiczeniu językowej umiejętności odbierania
 • przygotowane prezentacje dotyczące zagadnień gramatycznych
 • zdefiniowane cele nauczania dla każdego z modułów.

Korzyści dla specjalistów pracujących z dziećmi z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzicami

W gronie specjalistów pracujących z dziećmi z uszkodzonym słuchem oraz ich rodzicami są między innymi: pedagodzy, logopedzi, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji słuchu i mowy, pracownicy zespołów i ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas 1-3.

Specjaliści mają bezpłatny dostęp do:

 • programu i materiałów nauczania
 • kolekcji ponad 3000 słów i wyrażeń w języku migowym dopasowanych do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 0-7 lat
 • pakietu zawierającego opisy 50 zabaw komunikacyjnych w polskim języku migowym
 • materiału edukacyjnego dla rodziców.

Specjaliści zyskują:

 • wiedzę dotyczącą rozwoju językowego (w języku migowym) dziecka
 • wiedzę dotyczącą zagadnienia dwujęzyczności językowo-migowej
 • wiedzę dotyczącą potencjalnego zasobu leksykalnego, które dziecko może zdobyć przed pójściem do szkoły
 • wiedzę dotyczącą tego, co powinien obejmować kurs polskiego języka migowego dedykowany rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat.

Dzięki udostępnionym materiałom specjaliści mają możliwość:

 • włączenia się w budowanie otoczenia językowego dziecka głuchego
 • rozwijania zasobów leksykalnych dziecka w oparciu o materiały wizualne (zdjęć, obrazków) oraz znaki i wyrażenia języka migowego
 • rozszerzania własnego zasobu leksykalnego w polskim języku migowym.

 

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej „Język migowy dla rodziców” są:

 

 • rodzice małych dzieci z uszkodzeniem słuchu oraz członkowie ich rodzin;
 • specjaliści pracujący z dziećmi z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzicami. W gronie tych specjalistów są: pedagodzy, logopedzi, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji słuchu i mowy, pracownicy zespołów i ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas 1-3.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji społecznej będą:

 • instytucje kształcenia ustawicznego, specjalizujące się w nauczaniu języka migowego oraz
 • lektorzy języka migowego

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 1. aplikacja treningowa(plik *.apk)

O autorach innowacji  

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki