Zrozumieć i zapobiegać


Nazwa Innowacji:

Zrozumieć i zapobiegać

Na czym polega innowacja:

Innowacja ,,Zrozumieć i zapobiegać” to gra planszowa z rodzaju ,,serious games”, odpowiadająca na potrzebę podnoszenia wiedzy prawniczej i umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w Polsce.

Gra polega na zdobywaniu wiedzy z 12 obszarów prawa pracy oraz zaznajomieniu się z modelem rozwijania dylematów organizacyjnych. Następnie gracze wdrażają zdobytą wiedzę w życie, rozwiązując praktyczne zadania. Mogą również zapoznać się z przykładowymi, gotowymi rozwiązaniami. Wprowadzenie do gry zostało przygotowane w formie prezentacji wyjaśniającej cele i zasady gry, oraz sposoby, w jakie można ją wykorzystać w kształceniu dorosłych.

Kto może skorzystać

Odbiorcy:

  • Pracodawcy
  • Kadry zarządzające
  • Działy HR
  • Osoby indywidualne zainteresowane samokształceniem

Użytkownicy:

  • Instytucje zajmując się kształceniem ustawicznym dorosłych w tematach prawnych (zakres prawa pracy) i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść kompetencje zespołów zarządzających i działów HR

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Gra planszowa

Galeria

 

[download id=”8622″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji

Szymon Mailian