Znajdź swój żywioł – gra fabularna


Nazwa Innowacji: 

Znajdź swój żywioł – gra fabularna rozwijająca kompetencje doradczo-wychowawcze nauczycieli

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Znajdź swój żywioł” to gra fabularna z elementami gry planszowej. Jest to narzędzie edukacyjne, którego celem jest rozwój kompetencji wychowawczo-doradczych w obszarze doradztwa zawodowego wśród nauczycieli. Użytkownicy cofają się w czasie i wcielają się w rolę siebie samych w wieku osiemnastu lat, kiedy to stali przed wyborem własnej ścieżki zawodowej.

Grając w ,,Znajdź swój żywioł” rozwiązują różne zadania związane z rozwojem personalnym i zawodowym, podczas których będą musieli podejmować decyzje, dokonywać wyborów, licytować, udzielać informacji zwrotnych, itp. Gracze poruszają się po planszy, która jest gotowym szlakiem wędrówki na drodze rozwoju ich postaci. Poprzez rozgrywkę nauczyciele rozwiną swoją wiedzę z zakresu czynników decydujących o sukcesie na wolnym konkurencyjnym rynku pracy. Poznają cztery rodzaje motywacji wewnętrznej, które mają decydujący wpływ na spełnienie zawodowe. Dodatkowo dowiedzą się w jaki sposób wspierać uczniów w wyborze drogi zawodowej dopasowanej do ich predyspozycji, zainteresowań, wartości i osobowości, oraz jak te aspekty łączą się ze sobą.

Innowacja ,,Znajdź swój żywioł” składa się następujących elementów: planszy do gry wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do rozgrywki (w formacie PDF do wydruku, wycięcia i złożenia), kompletu materiałów edukacyjnych dotyczących doradztwa zawodowego (w tym ,,Doradztwo zawodowe w pigułce” będące streszczeniem kluczowych treści poruszanych w trakcie rozgrywki; otrzyma je każdy gracz po zakończeniu gry), przewodnika dla trenera wykorzystującego grę w szkoleniu nauczycieli. Innowacja ,,Znajdź swój żywioł” to produkt o dużej ilości wiedzy merytorycznej podanej w przystępny sposób i w atrakcyjnej formie.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Użytkownicy

  • Ośrodki doskonalenia nauczycieli
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • Prywatne firmy działające na rynku szkoleniowym

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Fabularna gra planszowa
  • Komplet materiałów edukacyjnych (w formacie PDF i w formie nagrań)

Galeria

 

 

[download id=”7445″]

[download id=”7447″]

 

 

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
  Autorzy Innowacji   Arkadiusz Nepelski