Zmieniający się świat – Innowacyjny nauczyciel


Nazwa Innowacji:

Zmieniający się świat – Innowacyjny nauczyciel

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Zmieniający się świat – Innowacyjny nauczyciel” to produkt edukacyjny, który pomoże nauczycielom podnieść ich kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć i dyskusji z uczniami na temat współczesnych trendów, zjawisk, problemów i wyzwań społecznych oraz technologicznych, w oparciu o interaktywne metody nauczania i metody warsztatowe. Program podzielony jest na 4 bloki tematyczne: trendy społeczne, miasto przyszłości, post-człowiek i zrównoważony rozwój. Skupiają się one na aktualnych wyzwaniach cywilizacyjnych i różnych metodach prognozowania przyszłości oraz na poszukiwaniu i analizowaniu rozwiązań problemów z nimi związanych. Każdy z 4 bloków składa się z 4 modułów. Dla każdego modułu opracowano zeszyt z materiałami, w którym znajdują się: wprowadzenie do tematu, opis metody warsztatowej, proponowany scenariusz zajęć wykorzystujący omówioną metodę oraz, jeśli tego wymaga scenariusz, materiały dodatkowe. Całość poprzedza tekst wprowadzający dla nauczycieli, pomagający im rozeznać się w ogólnej metodyce zajęć. Do każdego modułu dołączona jest prezentacja, opracowana w otwartym do edycji formacie pptx, którą nauczyciel może uzupełniać i rozbudowywać według swoich potrzeb. Innowacja ,,Zmieniający się świat – Innowacyjny nauczyciel” to zestaw materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia 16 zajęć na tematy wyzwań przyszłości.

Kto może skorzystać

Odbiorcy:

  • Nauczyciele WOSu
  • Wychowawcy klas w szkołach ponadpodstawowych
  • Nauczyciele przedmiotów takich jak podstawy przedsiębiorczości, geografia
  • Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Użytkownicy:

  • Szkoły ponadpodstawowe prowadzące wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli

Galeria

 

 

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Zestaw materiałów edukacyjnych

[download id=”6553″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Jacek Warda