TeleLang – słucham i mówię w innym języku


Nazwa Innowacji:

TeleLang – słucham i mówię w innym języku

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Telelang” to ogólnodostępna aplikacja mobilna do nauki języka angielskiego. Wykorzystuje technologię rozpoznawania głosu, słów i całych zdań przez specjalny algorytm informatyczny zwany ,,chatbotem”, z którym użytkownik prowadzi rozmowy telefoniczne. Wirtualny rozmówca zarządza specjalnie przygotowanym materiałem lektorskim. Nauka z ,,Telelang” to przede wszystkim słuchanie i poprawna wymowa, ale pojawiają się też elementy pisowni, zadania i quizy.

Użytkownik aplikacji może dopasować poziom i zakres nauki do własnych potrzeb. Innowacja ta składa się z następujących modułów: gramatyka, słówka i zwroty potoczne, słowa i zwroty biznesowe (informatyka i marketing). Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym postępy użytkownika w nauce. ,,Telelang” wspiera rozwijanie umiejętności porozumiewania się w rzeczywistych, naturalnych sytuacjach, w przeciwieństwie do tradycyjnych form nauczania języków obcych, która skupiają się na gramatyce i rozwiązywaniu testów.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby samodzielnie chcące uczyć się języka angielskiego

Użytkownicy

  • Lektorzy w szkołach językowych

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Aplikacja mobilna

Galeria

 

[download id=”7407″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji

Fundacja Pracy Narodów