5 czerwca 2019

Organizer przyszłości

Nazwa Innowacji:

Cross – Leksykon Treningowy w Polskim Języku Migowym.

Na czym polega innowacja: 

Cross Leksykon Treningowy PJM powstał, aby osoby niesłyszące mogły swobodnie korzystać z siłowni/fitness klubu, klubu typu crossfitowego bądź samodzielnie wykonywać ćwiczenia siłowe i aerobowe. Siłowniom i klubom fitness, czy crossfit umożliwia współpracę z osobami niesłyszącymi. Dzięki temu mają one szansę nauczyć się, jak rozwijać oraz wzmacniać siłę mięśniową w systemie ćwiczeń typu crossfitowego. Innowacja zwiększa też umiejętności z zakresu posługiwania się Polskim Językiem Migowym (PJM).

            Leksykon jest przewodnikiem po świecie crossfitu, łączącego trening kondycyjny i siłowy. Crossfit to zbiór ćwiczeń na tyle różnorodnych, by każdy bez względu na poziom sprawności, mógł dostosować je do siebie. Można go uprawiać wszędzie: w domu, na siłowni, w parku, w ogrodzie. Projekt walczy z wykluczeniem społecznym, umożliwiając zapoznanie z coraz bardziej popularnym treningiem typu crossfit osobom niesłyszącym.

            Leksykon zawiera słownik pojęć związanych z treningiem typu crossfitowego. Są one przedstawione w formie filmu dostępnego na na kanale YouTube, opatrzonego tłumaczeniem migowym na PJM i napisami. Każde pojęcie posiada ilustrację filmową z objaśnieniem jak prawidłowo wykonać dane ćwiczenie. Leksykon jest dostępny również w formie podręcznika do druku, ze zdjęciami, wyjaśnieniami pojęć i komentarzami do ćwiczeń i treningów, pisanych metodą easy – to – read. W ten sposób może być zrozumiały także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

            Innowacyjność produktu polega na przełamaniu dotychczasowego podejścia do ludzi niesłyszących w zakresie ćwiczeń fizycznych. Problemem nie są wyłącznie trudności komunikacyjne osób z wadą słuchu. Zwykle zakłada się, że są to osoby słabsze od innych i wyłącznie jednostkom wybitnie uzdolnionym pozwala się na uprawianie sportów wyczynowych, a nielicznym na uprawianie lżejszych sportów typu jogging, joga, nordic walking. Brakuje narzędzi do pracy z trenerem na siłowni bądź w fitness klubie oraz do samodzielnej pracy w domu. Dzięki leksykonowi w języku migowym również niesłyszący mogą dowiadywać się jak dbać o zdrowie i regenerację organizmu poprzez trening crossfitowy. W treningu typu crossfit ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną i odporność, poświęcając od 5 do 30 minut dziennie. Wyrabia się odporność krążeniową oraz oddechową, siłę i wytrzymałość mięśni, rozciągliwość, szybkość, sprawność, psychomotorykę, równowagę i precyzję. Dzięki temu osoba ćwicząca staje się zdrowsza i silniejsza.

            Poprawa tężyzny fizycznej to niejedyny atut innowacji. Leksykon rozwija umiejętność posługiwania się PJM, językiem, który ułatwia osobom niesłyszącym komunikację w ich środowisku. Osoby korzystające z leksykonu zwiększą ogólny poziom swojej wiedzy, co przyda im się także w innych dziedzinach życia. Również ich trenerzy i opiekunowie poprzez przyswojenie sobie nowych pojęć z zakresu PJM, zwiększą swoją znajomość języka migowego.

Kto może skorzystać

Z innowacji korzystać mogą kluby fitness, siłownie oraz kluby crossfitowe. Trenerzy w nich zatrudnieni mają możliwość szkolenia osób, chcących wykonywać trening typu Crossfit z wykorzystaniem stworzonego narzędzia. Odbiorcami leksykonu są osoby niesłyszące w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski, znające Polski Język Migowy (PJM).

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą niesłyszące osoby indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski. W dziedzinie treningu typu crossfitowego nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to trening, który może zainteresować każdego odbiorcę z grupy docelowej. Może być stosowany w każdym wieku, bez względu na indywidualne predyspozycje oraz przygotowanie fizyczne lub gotowość do wykonywania treningu.

Użytkownicy

Użytkownikami Innowacji będą kluby fitness, siłownie, kluby typu crossfitowego, kluby sportowe, trenerzy personalni, studia treningu oraz kluby sportowe zrzeszające sportowców niesłyszących, a także związki głuchych i innego typu organizacje, które mają w swych szeregach osoby niesłyszące.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Joanna Roczek