Harmonogram wsparcia 4 edycja

Szanowni Państwo, w ramach prowadzonej 4 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” informujemy, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone doradztwo w ramach Specyfikacji innowacji.    

Nabór uzupełniający

Uruchamiamy nabór uzupełniający do 4 edycji projektu! Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 7 września do 24 września 2018 r.  Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia formularza rekrutacyjnego do biura projektu, do godziny 16:30) lub pocztą elektroniczną na adres innowacje@newtechlodz.com (formularze rekrutacyjne można wysyłać do godziny 23:59).