Wyniki oceny merytorycznej 3 edycji projektu


Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej trzeciej edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Informujemy, że w przypadku pozytywnych ocen są to rekomendacje do otrzymania grantu. W związku z tym zapraszamy na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się w dwóch turach: piątek 10 sierpnia oraz poniedziałek 13 sierpnia w godzinach 10 – 13. Termin zależy od preferowanej daty zgłoszonej na podstawie instrukcji opisanej w mailu. Obecność przedstawicieli obowiązkowa. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia spotkania w przypadku wielu pytań ze strony Uczestników.

Lista_rankingowa_III_edycji_projektu_pozytywne_oceny_merytoryczne

Lista_rankingowa_III_edycji_projektu_negatywne_oceny_merytoryczne
Informujemy również, że dwa formularze rekrutacyjne zostały wycofane przed przedłożeniem ich do oceny merytorycznej.

,