Ogłoszenie


Poszukujemy Kandydata/Kandydatki do pracy na stanowisku specjalisty ds. merytorycznych

 

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych przygotowywanych jest  kilkadziesiąt produktów edukacyjnych, których zadaniem jest wspieranie ustawicznego (nieformalnego) kształcenia dorosłych. Innowatorzy pracują nad wytworzeniem między innymi:  gier edukacyjnych, podręczników, aplikacji mobilnych, gier komputerowych i wielu innych ciekawych rozwiązań. Do obsługi naszych Innowatorów i powstających produktów potrzebujemy wsparcia w postaci:

specjalisty ds. merytorycznych

 

Do zadań specjalisty ds. merytorycznych będzie należało:
– wsparcie grantobiorców w procesie wytwarzania innowacji wraz z procesem  testowania
– realizacja doradztwa dla Innowatorów w zakresie zarządzania projektem (aspekty prawne, marketingowe, finansowe)

– wsparcie  w zakresie promocji, upowszechniania konsultacji społecznych
– wsparcie w zakresie odbioru jakościowego i ilościowego produktów
– mentoring
– organizacja mini szkoleń dedykowanych z zakresu zarządzania projektem i komunikacji marketingowej

– wsparcie we wdrażaniu rezultatów innowacji

– współpraca z zespołem Inkubatora
Warunki zatrudnienia:

 1. praca na czas określony do 07.2019r.
 2. wymiar zatrudnienia pełen etat
 3. mogą być konieczne wyjazdy

Oczekujemy:

 1. elastyczności
 2. otwartości
 3. mobilności
 4. zaangażowania
 5. podejścia wspierającego
 6. łatwości w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów
 7. zorientowania na zadania i cele

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – kierunki: zarządzanie, ekonomiczne, społeczne, psychologia lub pokrewne

i/lub

 1. doświadczenie w zakresie działań związanych w powstawaniem innowacji/produktów edukacyjnych/opracowywaniem programów szkoleniowych i rozwojowych/ promocji i upowszechniania rozwiązań edukacyjnych/ organizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub innowacyjny/doświadczenie w realizacji działań merytorycznych w projektach społecznych/edukacyjnych

 

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

 

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty prosimy kierować na adres:

e-mail: innowacje@newtechlodz.com

lub

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

ul. Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

 


 

,