Harmonogram wsparcia


Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram wsparcia dla obecnych oraz przyszłych Grantobiorców:sierpień/wrzesień 2018 – wsparcie maksymalnie 6h w ramach upowszechniania dla Grantobiorców 1 edycji

sierpień/ wrzesień 2018 – wsparcie 3h w ramach przygotowywania Specyfikacji innowacji dla Innowatorów 3 edycji

sierpień/wrzesień 2018 – przeprowadzenie rozmów dot. potrzeb w ramach realizacji Innowacji dla Grantobiorców 1 i 2 edycji

sierpień/ wrzesień 2018- przygotowanie Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla Grantobiorców 2 edycji

sierpień/ wrzesień/październik 2018 – konsultacje i informacje  na każdym etapie trwania projektu dla Innowatorów i Grantobiorców

październik/listopad 2018 – spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dla Innowatorów po pozytywnej rekomendacji merytorycznej

listopad 2018 – wsparcie 3h w ramach przygotowywania Specyfikacji innowacji dla Innowatorów 4 edycji

 

2018.08.20 harmonogram wsparcia

,