Termin ogłoszenia oceny formalnej 4 edycja – AKTUALIZACJA


W związku z ogłoszeniem naboru uzupełniającego, wyniki oceny formalnej 4 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zostaną opublikowane do 5 października 2018 r.

,