Nabór uzupełniający


Uruchamiamy nabór uzupełniający do 4 edycji projektu!

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 7 września do 24 września 2018 r.  Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia formularza rekrutacyjnego do biura projektu, do godziny 16:30) lub pocztą elektroniczną na adres innowacje@newtechlodz.com (formularze rekrutacyjne można wysyłać do godziny 23:59).

nabór uzupełniający

,