WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – 4 EDYCJA


Poniżej zamieszczamy listę pozytywnych rekomendacji do otrzymania grantu:

 

POZYTYWNA OCENA MERYTORYCZNA

 

 

Negatywna ocena merytoryczna:

NEGATYWNA OCENA MERYTORYCZNA

 

 

 

 

Data publikacji: 31.10.2018 r.

,