SPOTKANIE KONSULTACYJNO – DORADCZE. DLA POZYTYWNYCH OCEN MERYTORYCZNYCH. 4 edycja


Po ogłoszeniu wyników (pod koniec października 2018 r.), zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymają pozytywną rekomendację do otrzymania grantu, na spotkanie konsultacyjno – doradcze. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 55. Rozpocznie się ono o godzinie 10.00 i potrwa ok. trzy godziny. Inkubator zastrzega sobie prawo do wydłużenia spotkania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
Celem spotkania jest przedstawienie mechanizmów i struktury Inkubatora innowacji. Wszelkie pytania dotyczące projektu można kierować na adres: innowacje@newtechlodz.com. Obecność obowiązkowa.

 

spotk. kons. doradcz.

,