Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

W SKRÓCIE

Najważniejsze informacje o projekcie i Wnioskodawcy.
Go to O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Go to WNIOSKODAWCA

WNIOSKODAWCA

Instytut Nowych Technologii od 2004 roku działa w obszarze promowania i szerzenia najlepszych praktyk wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Go to APLIKUJ

APLIKUJ

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurami dotyczącymi realizacji Projektu, w tym Regulaminem rekrutacji i Regulaminem przyznawania grantów oraz formularzem rekrutacyjnym.

DAJ SZANSĘ ZABŁYSNĄĆ SWOJEMU POMYSŁOWI.

Projekt w liczbach

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantów na innowacje społeczne w wysokości maksymalnie do 100 000 zł.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek lub instytucje zarówno prywatne, jak i publiczne z różnych środowisk z całej Polski, które:
* mają pomysł na innowacyjne narzędzie / metodę / rozwiązanie,
* otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i je przetestują.

Oferujemy:
* Udzielenie grantów w wysokości maksymalnie do 100 000 zł,
* Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji,
* Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

Aktualności

Zapraszamy do kontaktu