OGŁOSZENIE


Poszukujemy Kandydata/Kandydatki do pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Projektu

 

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych przygotowywanych jest kilkadziesiąt produktów edukacyjnych, których zadaniem jest wspieranie ustawicznego (nieformalnego) kształcenia dorosłych. Innowatorzy pracują nad wytworzeniem między innymi:  gier edukacyjnych, podręczników, aplikacji mobilnych, gier komputerowych i wielu innych ciekawych rozwiązań. Do obsługi naszych Innowatorów i powstających produktów potrzebujemy wsparcia w postaci:

Zastępcy Kierownika projektu:

 

Zakres zadań Zastępcy Kierownika projektu:
– realizacja projektu zgodnie z procedurami i dokumentacją projektu

– działania informacyjno-promocyjne, w tym  aktualizacja strony projektu

– utrzymywanie stałego kontaktu z Grantobiorcami oraz reagowanie na ich pytania i potrzeby

– prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej

– kontakt z Instytucją Zarządzającą

– współpraca z ekspertami zewnętrznymi

 

Warunki zatrudnienia:

 1. praca na czas określony do 07.2019r.
 2. wymiar zatrudnienia pełen etat
 3. mogą być konieczne wyjazdy

Oczekujemy:

 1. elastyczności
 2. otwartości
 3. mobilności
 4. zaangażowania
 5. podejścia wspierającego
 6. łatwości w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów
 7. zorientowania na zadania i cele

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – kierunki: zarządzanie, ekonomiczne, społeczne, psychologia lub pokrewne

i/lub

 1. doświadczenie w zakresie zarządzania projektem i działań związanych w powstawaniem innowacji, produktów edukacyjnych, opracowywaniem programów szkoleniowych i rozwojowych, promocji i upowszechniania rozwiązań edukacyjnych, organizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub innowacyjnym

 

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty prosimy kierować na adres:

e-mail: innowacje@newtechlodz.com

lub

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

ul. Sienkiewicza 55

90 – 009 Łódź