Szacowanie wartości zamówienia – publikacja


Prośba o oszacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Realizator projektu Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, NIP: 7251886513, Regon: 473277844 zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie publikacji upowszechniających innowacje społeczne powstałe w projekcie w postaci publikacja zwartej.

Więcej informacji –  Szacowanie wartości zamówienia-publikacja

Plik do edycji – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – PUBLIKACJA

Opublikowano: 20 Lut 2019