Wyniki konkursu dotyczącego wdrażania innowacji

innowacje społeczne

Ogłaszamy wyniki konkursu na instytucje, które wdrożą innowacje społeczne do szerszego stosowania:

 

Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych – innowacja „Migowy dla rodziców”

Fundacja Heritage – innowacja „Zew rozumu” (Argumentacyjna gra RPG)

Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o.o. – innowacja „Przywództwo w firmie rodzinnej – gra szkoleniowa Rodzinka”

Stowarzyszenie Kreaktywni – innowacja „Mobilni, czyli aktywni”

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych – innowacja „Ethical dilemmas. Edukacyjna gra planszowa dla trenerów i coachów”.

Fundacja Żółty Szalik – innowacja „Efektywne zarządzania zasobami”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  – „Niezbędnik kodowania”

Szkoła językowa OLTON – innowacja „Aplikacja TELE LANG”

 

 

Z innowacjami wdrażanymi przez wyżej wymienione podmioty można zapoznać się w zakładce Innowacje.