Wyniki konkursu dotyczącego wdrażania innowacji

Ogłaszamy wyniki konkursu na instytucje, które wdrożą innowacje społeczne do szerszego stosowania:

 

Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych – innowacja “Migowy dla rodziców”

Fundacja Heritage – innowacja “Zew rozumu” (Argumentacyjna gra RPG)

Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności Sp. z o.o. – innowacja “Przywództwo w firmie rodzinnej – gra szkoleniowa Rodzinka”

Stowarzyszenie Kreaktywni – innowacja “Mobilni, czyli aktywni”

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych – innowacja “Ethical dilemmas. Edukacyjna gra planszowa dla trenerów i coachów”.

Fundacja Żółty Szalik – innowacja “Efektywne zarządzania zasobami”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  – “Niezbędnik kodowania”

Szkoła językowa OLTON – innowacja “Aplikacja TELE LANG”

 

 

Z innowacjami wdrażanymi przez wyżej wymienione podmioty można zapoznać się w zakładce Innowacje.