Termin ogłoszenia wyników I naboru

AKTUALIZACJA. Wyniki I naboru na Grantobiorców w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zostaną ogłoszone w dniach 19-20.03.2017 r. […]

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2016 roku zapytania ofertowego dotyczącego wyboru członków komisji rekrutacyjnej dokonującej oceny merytorycznej wniosków składanych przez potencjalnych grantobiorców. […]