Wyniki I naboru Grantobiorców


Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru na Grantobiorców w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Formularze ocenione pozytywnie

Formularze ocenione negatywnie