Zakończenie naboru uzupełniającego


W dniu 11 stycznia 2017 roku o godz. 16.30 zakończył się nabór uzupełniający do pierwszej edycji naboru Grantobiorców – Innowatorów Społecznych w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i nadesłane Formularze rekrutacyjne.

Jednocześnie informujemy, iż przewidywany termin rozpoczęcia drugiej edycji naboru na innowatorów, którzy otrzymają grant na rozwój swojego narzędzia / metody / rozwiązania to: maj–czerwiec 2017 roku. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji pojawi się m.in. na naszej stronie internetowej. Terminy naboru będą podawane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru.

Zachęcamy do uważnego śledzenia naszej strony i profili w mediach społecznościowych!