Informacja dotycząca sposobu składania formularzy


Zgodnie z Procedurami realizacji projektu Formularze rekrutacyjne można składać w godzinach pracy biura przez stronę www, osobiście, pocztą lub kurierem na adres biura projektu.

Z uwagi na to, że w obecnej chwili istnieje jedynie możliwość przesłania Formularza drogą mailową informujemy, iż będziemy przyjmować zgłoszenia na adres mailowy innowacje@newtechlodz.com w godzinach pracy biura tj. do 16.30. Nabór upływa dziś z końcem funkcjonowania biura – nie z końcem dnia.