Miesiąc: wrzesień 2018

  • Termin ogłoszenia oceny formalnej 4 edycja – AKTUALIZACJA

    Termin ogłoszenia oceny formalnej 4 edycja – AKTUALIZACJA

    W związku z ogłoszeniem naboru uzupełniającego, wyniki oceny formalnej 4 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zostaną opublikowane do 5 października 2018 r.

  • Nabór uzupełniający

    Nabór uzupełniający

    Uruchamiamy nabór uzupełniający do 4 edycji projektu! Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 7 września do 24 września 2018 r.  Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia formularza rekrutacyjnego do biura projektu, do godziny 16:30) lub pocztą elektroniczną na adres innowacje@newtechlodz.com (formularze rekrutacyjne można wysyłać do godziny 23:59).