Tag: zasoby

  • Gra edukacyjna – Efektywne zarządzanie zasobami

    Gra edukacyjna – Efektywne zarządzanie zasobami

    Nazwa Innowacji:  Gra edukacyjna – Efektywne zarządzanie zasobami Na czym polega innowacja:  „Gra edukacyjna – efektywne zarządzanie zasobami”, to innowacyjny projekt mający na celu przybliżenie osobom dorosłym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, sposobów na racjonalne zarządzanie finansami w życiu codziennym. Gra polega na prowadzeniu gospodarstwa domowego i symulacji zdarzeń, które odzwierciedlają realną sytuację uczestników. Ich zadaniem będzie…