Gra edukacyjna – Efektywne zarządzanie zasobami


Nazwa Innowacji: 

Gra edukacyjna – Efektywne zarządzanie zasobami

Na czym polega innowacja: 

„Gra edukacyjna – efektywne zarządzanie zasobami”, to innowacyjny projekt mający na celu przybliżenie osobom dorosłym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, sposobów na racjonalne zarządzanie finansami w życiu codziennym. Gra polega na prowadzeniu gospodarstwa domowego i symulacji zdarzeń, które odzwierciedlają realną sytuację uczestników. Ich zadaniem będzie zarządzanie zasobami, czasem i budżetem, w taki sposób, aby zapewnić sobie i swoim rodzinom jak najlepszą sytuację życiową. Rozgrywka prowadzona jest w miesięcznych cyklach, na które składają się cztery tygodniowe tury. „Efektywne zarządzanie zasobami” ma na celu wykształcenie umiejętności zarządzania budżetem domowym i świadomości, że podjęte przez graczy decyzje, mają realny wpływ na poziom zadowolenia w życiu codziennym. Ponadto gra uczy efektywnej komunikacji, negocjacji i podkreśla zalety edukacji – pobudzając chęć rozwoju wśród osób, którym zależy na zmianie sytuacji życiowej.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby wykluczone,
  • osoby zagrożone ubóstwem,
  • osoby bezrobotne,
  • beneficjenci pomocy społecznej.

Użytkownicy

  • Pracownicy placówek pomocy społecznej
  • Członkowie organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy
  • Fundacje oraz stowarzyszenia zajmujące się pomocą społeczną

Galeria

[download id=”6652″]

[download id=”6650″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

 

O autorach innowacji  

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie