Termin ogłoszenia wyników I naboru

AKTUALIZACJA. Wyniki I naboru na Grantobiorców w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zostaną ogłoszone w dniach 19-20.03.2017 r. […]