Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2016 roku zapytania ofertowego dotyczącego wyboru członków komisji rekrutacyjnej dokonującej oceny merytorycznej wniosków składanych przez potencjalnych grantobiorców. […]