31 maja 2019

Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzania informacją

Nazwa Innowacji:

Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzania informacją

Na czym polega innowacja: 

Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzania informacją to program rozwojowy poruszający zagadnienia infoobesity (przeciążenie informacją) oraz komunikacji elektronicznej. Program wskazuje problemy i zagrożenia wynikające z poszukiwania i przetwarzania nieistotnych, fałszywych czy zbędnych informacji, sposoby na ich szybką weryfikację, uczy zasad poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji oraz pokazuje jak sprawnie komunikować się online.

W ramach programu zostały opracowane dwa moduły: infoobesity oraz komunikacja elektroniczna, oba dostępne w dwóch wariantach: dla osób początkujących oraz zaznajomionych z technologiami informacyjnymi. Do każdego modułu i poziomu opracowane zostały scenariusze szkoleń zawierające aktywizujące ćwiczenia, baza wiedzy, dokumenty zgłoszeniowe, podręcznik  dla trenera zawierający program pod kątem metodycznym, wskazówki, porady oraz ćwiczenia, testy diagnozujące poziom umiejętności uczestnika (placement test), prezentacje multimedialne oraz infografiki, które wzbogacą przekaz. Ważne jest, że program oddziałuje na różne zmysły odbiorców szkoleń.

Programu Rozwojowy motywuje i zachęca do kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie osób dorosłych w odnajdywaniu się w gąszczu informacji dostępnych w sieci oraz w wynajdywaniu tych, które wpłyną na ich rozwój i edukację. Ma on na celu zwiększanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w świecie pełnym informacji i technologii.

Kto może skorzystać

Program Zettabajt dedykowany jest osobom dorosłym, które korzystają z komunikacji elektronicznej i użytkują na co dzień internet. Program jest adresowany do osób pracujących, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie nowych metod komunikacji, wyszukiwania informacji oraz efektywnego przesyłania treści. Dzięki udziałowi w szkoleniu odbiorcy zwiększą efektywność pracy, zdobędą nowe umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.  

Odbiorcy

Odbiorcy to pracownicy firm, osoby dorosłe, które wyszukują informacje, kontaktują się online i zdobywają wiedzę oraz umiejętności w ramach samokształcenia online.

Użytkownicy

Użytkownikami Programu Zettabajt będzie szerokie grono firm, instytucji szkoleniowych, edukacyjnych, NGO oraz edukatorów (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą), którzy wykorzystają go w swojej działalności szkoleniowej. Z programu skorzystają także inne firmy, które są zainteresowane zwiększaniem efektywności pracy i umiejętności związanych z obsługą komputera u swoich pracowników. Przedsiębiorstwa te mogą wykorzystać program do realizacji szkoleń wewnętrznych swojej kadry.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Katarzyna Plewka-Gembalska