Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzania informacją


Nazwa Innowacji:

Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzania informacją

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Zettabajt – innowacyjny program optymalizacji zarządzenia informacją” to dwu-modułowy program rozwojowy poruszający zagadnienia infoobesity (przeciążenie informacją) oraz komunikacji elektronicznej. Zachęca do kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie osób dorosłych w odnajdywaniu się w gąszczu informacji dostępnych w sieci oraz w wynajdywaniu tych, które wpłyną na ich rozwój i edukację.

Ma na celu zwiększanie kompetencji i umiejętności użytkowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w świecie przepełnionymi informacjami i technologią. Wskazuje problemy i zagrożenia wynikające z poszukiwania i przetwarzania nieistotnych i fałszywych informacji, sposoby ich szybkiej weryfikacji. Uczy też zasad poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji oraz pokazuje jak sprawnie komunikować się online.,,Zettabajt” to m.in.: scenariusz szkoleń z ćwiczeniami aktywizującymi, baza wiedzy, podręcznik dla trenera, wskazówki, porady i ćwiczenia, testy diagnozujące poziom umiejętności uczestnika, prezentacje multimedialne oraz infografiki.

,,Zettabajt” to pełen pakiet materiałów dostępnych w dwóch wariantach: dla osób początkujących i tych zaznajomionych już z technologiami informacyjnymi.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Pracownicy firm
  • Osoby dorosłe, które wyszykują informacji i kontaktują się online
  • Osoby dorosłe, które zdobywają wiedzę oraz umiejętności w ramach samokształcenia online.

Użytkownicy

  • Firmy, instytucje szkoleniowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz edukatorzy, którzy wykorzystają go w swojej działalności szkoleniowej
  • Firmy zainteresowane zwiększeniem efektywności pracy i umiejętności związanych z obsługą komputer u swoich pracowników

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Program

Galeria

 

[download id=”6738″]

 

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Katarzyna Plewka-Gembalska