7 maja 2019

Z polskim w drogę! Innowacyjny kurs języka polskiego specjalistycznego dla kierowców oraz pracowników branży transportowej i logistycznej


Nazwa Innowacji:

Z polskim w drogę! Innowacyjny kurs języka polskiego specjalistycznego dla kierowców oraz pracowników branży transportowej i logistycznej

Na czym polega innowacja: 

Innowacja powstała z myślą o pracodawcach działających w branży transportowej i logistycznej (i jednocześnie zatrudniających obcokrajowców) oraz ich pracownikach. Produktem finalnym będzie aplikacja mobilna + podręcznik do nauczania słownictwa branżowego + test walidacyjny. Dzięki innowacji możliwe będzie nabywanie i rozwój kompetencji językowych przez pracowników pochodzenia innego niż polskie w zakresie specjalistycznego słownictwa z zakresu szeroko rozumianego transportu z wykorzystaniem elementów nauczania zdalnego.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Osoby dorosłe indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski, obcego pochodzenia, zatrudnione w Polsce w branży logistycznej i transportowej, dla których język polski jest językiem drugim lub obcym, a które ze względu na charakter wykonywanej pracy chciałyby podnieść swoje kompetencje językowe.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji będą przedsiębiorcy działający w obszarze transportu i logistyki i zatrudniający – zgodnie z tendencjami demograficznymi w obrębie rynku pracy – pracowników obcokrajowców.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Olga Bambrowicz, Barbara Chmiela