7 maja 2019

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – 1 część


Nazwa Innowacji:

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – 1 część

Na czym polega innowacja: 

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w języku migowym – jest to seria filmów edukacyjnych w języku migowym składających się na całość podręcznika w języku migowym na temat pierwszych okresów historii sztuki czyli sztuki prehistorycznej i antyku, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości niesłyszących osób w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej osób głuchych w Polsce, także wzrost partycypacji i aktywności społecznej dzięki uczestnictwu w życiu kulturalnym.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Grupą docelową (odbiorcy) są osoby niesłyszące migające aktywnie działające w sektorze kulturalnym artyści głusi, osoby chcące poszerzyć swoją edukację w zakresie historii sztuki celem zrozumienia pojęć z obszaru historii sztuki w ich języku (problem zrozumienia skomplikowanych definicji w języku polskim, który jest dla osób niesłyszących językiem obcym).

Użytkownicy

Grupą docelową (użytkownicy innowacji) są trenerzy i edukatorzy w kulturalnych organizacjach pozarządowych, edukatorzy i tłumacze języka migowego, pracownicy instytucji kulturalnych, dyrektorzy placówek oświatowych dla osób głuchych, centra pomocy osobom niepełnosprawnym, także szkoły wyższe edukujące w zakresie wychowania plastycznego i kulturoznawstwa oraz muzealnictwa.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Agnieszka Sylwia Kołodziejczak