7 maja 2019

Story learning – Opowiedz mi swoją historię. Metoda aktywnego nauczania dla osób po 50 roku życia


Nazwa Innowacji:

Story learning – Opowiedz mi swoją historię. Metoda aktywnego nauczania dla osób po 50 roku życia

Na czym polega innowacja: 

Innowacja polega na wykorzystaniu storytellingu jako narzędzia wspierającego edukację osób dorosłych (po 50 roku życia). Zaproponowane rozwiązanie w zupełnie nowy sposób przyczyni się do doskonalenia metod nauczania i aktywizacji osób 50+.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji są osoby 50+.

Użytkownicy

Użytkownikami rozwiązania są firmy szkoleniowe oraz instytucje rynku pracy związane z edukacją ustawiczną (NGO, UTW).

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Magdalena Agnieszka Szpejcher, Ewa Gordziej – Niewczyk