Story learning – Opowiedz mi swoją historię


Nazwa Innowacji:

Story learning – Opowiedz mi swoją historię. Metoda aktywnego nauczania dla osób po 50 roku życia

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Story learning – Opowiedz mi swoją historię’’ to zestaw materiałów (podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne, testy) ułatwiający proces uczenia się i zapamiętywania dla osób w wieku 50+.

To narzędzie metodyczne dla nauczycieli, osób prowadzących warsztaty i edukatorów, którzy chcą przekazywać wiedzę i umiejętności osobom po pięćdziesiątce. Jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia scenariuszy edukacyjnych służących ludziom, którzy chcą rozwijać swoje zdolności poznawcze w wieku przedemerytalnym i na emeryturze, aby mogli jak najdłużej optymalnie wykorzystywać wszystkie swoje zasoby i możliwości. Innowacja oparta jest na technice storytellingu, czyli opowiadania historii. Oddziałuje na wyobraźnię i emocje odbiorców przy użyciu opowieści lub metafory. Stworzenie, wymyślenie i opowiedzenie historii to umiejętność komunikowania, która przede wszystkim angażuje emocjonalnie słuchacza i zaprasza do dialogu, zapadając na długo w pamięci. Historie pozwalają słuchaczowi zwizualizować fakty i powiązać je z emocjami. W ten sposób są one o wiele efektywniej zapamiętywane niż suche fakty, liczby i definicje.

Nauczanie osób w wieku 50+ metodą storytellingu znacząco podnosi ich zdolność uczenia się, zapamiętywania i przetwarzania informacji. Tym samym wspierana jest plastyczność ich mózgu i proces pozostawania jak najdłużej w aktywności zawodowej i społecznej, co skutkuje poprawą jakości ich życia i zadowolenia.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby w wieku 50+, które pragną podnieść umiejętności przyswajania wiedzy, zapamiętywania i wydobywania informacji z pamięci

Użytkownicy

  • Edukatorzy
  • Trenerzy
  • Osoby związane z edukacją ustawiczną
  • Centra kształcenia ustawicznego
  • Ośrodki szkoleniowe
  • Instytucje i stowarzyszenia poszukujące nowych rozwiązań w obszarze edukacji osób w wieku 50+

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Zestaw narzędzi edukacyjnych

Galeria

 

[download id=”7196″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Magdalena Agnieszka Szpejcher, Ewa Gordziej – Niewczyk