STABILO – nowoczesne metody wspierania rozwoju kompetencji miękkich w zakresie radzenia sobie ze stresem


Nazwa Innowacji: 

STABILO – nowoczesne metody wspierania rozwoju kompetencji miękkich w zakresie radzenia sobie ze stresem

Na czym polega innowacja: 

STABILO to nowoczesna metoda wspierania rozwoju kompetencji miękkich w zakresie radzenia sobie ze stresem. W skład innowacji wchodzi aplikacja, która przypomina mobilna grę zręcznościową, w której zadaniem gracza jest operowanie wirtualną kulą na ekranie telefonu. Relaksacyjne efekty dźwiękowe prowadzą nas przez trzy plansze, w których możemy dostosować swój poziom odczuwalnego stresu. Wszystkie elementy zostały przygotowane, tak aby użytkownik osiągnął stan spokoju oraz skupienia oraz wzbudził swoją motywację do działania.

Drugą częścią narzędzia jest dostępny w aplikacji Ebook, w którym znajdziemy metody radzenia sobie ze stresem oraz techniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, co przełoży się na zwiększenie poziomu kompetencji miękkich w temacie stresu.

STABILO to interaktywne narzędzia, które uczą, rozwijają i uświadamiają użytkowników na temat stresu, jego negatywnych skutków oraz  minimalizacji zjawiska. To trwałe i innowacyjne rozwiązania, które na stałe powinny zostać wprowadzone do kultury organizacyjnej firm w Polsce.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Pracownicy administracyjny placówek medycznych (przychodnie, rejestracje)
 • Lekarze
 • Nauczyciele, pedagodzy
 • wykładowcy
 • Instruktorzy i egzaminatorzy kierowców
 • Służby mundurowe: wojskowi, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy
 • Mediatorzy
 • Negocjatorzy
 • Kierowcy transportu miejskiego – MPK
 • Pracownicy biur obsługi klienta – call center
 • Dyrektorzy, kierownicy

Użytkownicy

 • Uczelnie wyższe: publiczne i niepubliczne,
 • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,
 • Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli,
 • organizacje pozarządowe (non profit): fundacje, stowarzyszenia,
 • firmy szkoleniowe,
 • placówki Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 1. aplikacja treningowa(plik *.apk)
 2. Ebook – zawierający podstawowe informacje na temat stresu, jego definicjami, przyczynami, objawami, ale co najważniejsze z metodami i technikami radzenia sobie ze stresem i narzędziami minimalizującymi stres w pracy. (plik *PDF)

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

 [download id=”2271″] [download id=”6544″] 

Autorzy innowacji  

Neurodio Sp. o. o., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu