Siła Rozwoju – kurs e-learningowy z rozwoju osobistego w Polskim Języku Migowym


Nazwa Innowacji:

Siła rozwoju – kurs e-learningowy z rozwoju osobistego w Polskim Języku Migowym

Na czym polega innowacja: 

Wprowadzona innowacja to zauważenie problemów, z jakimi borykają się osoby głuche bądź niedosłyszące.

Zauważalny jest więc ważny aspekt społeczny innowacji.

W ramach innowacji, stworzony został kursu online  w Polskim Języku Migowym z rozwoju osobistego w zakresie budowania pewności siebie w życiu prywatnym i zawodowym w oparciu o umiejętność diagnozy mocnych i słabych stron własnego potencjału, przekucia mocnych stron w sukces, radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem i niepowodzeniami oraz wiedzy na temat własnych motywacji, wartości, zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Korzyścią jest więc budowanie własnej wartości, co jest najważniejszą podstawą do działania.

Żyjemy w dobie szkoleń, kursów, do którego osoby słyszące nie mają problemu.  Jest to pierwszy kurs e-learningowy dedykowany osobom niesłyszącym. Produkt finalny posiada dodatkowy atut edukacyjny w zakresie słownictwa języka migowego w obszarze sektora NGO i ekonomii społecznej dla przyszłych i obecnych tłumaczy języka migowego, jak i dla osób uczących się tego języka w celu podwyższenia własnych kompetencji i kwalifikacji.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami będą osoby niesłyszące w przedziale wiekowym 18-64 z terenu całej Polski.

Użytkownicy

Instytucje, które bezpośrednio świadczą usługi na rzecz osób głuchych, m.in. biura osób niepełnosprawnych, centra planowania kariery zawodowej, oddziały terenowe PZG, NGO, głusi trenerzy, coachowie, psycholodzy i doradcy zawodowi.

Galeria

  • Podręcznik

  • Filmy

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy Innowacji

Fundacja Między Uszami