7 maja 2019

Seksualność jest OK” – Edukacyjna gra planszowa dla OzNI


Nazwa Innowacji:

Seksualność jest OK” – Edukacyjna gra planszowa dla OzNI

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji społecznej jest dostarczenie wiedzy osobom z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) nt. seksualności człowieka i różnych jej aspektów w przystępny, zrozumiały i interesujący sposób oraz ułatwienie podejmowania tej tematyki przez osoby wspierające – terapeutów, rodziców, w niezobowiązującej formie gry.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną na co dzień korzystający ze wsparcia ośrodków pomocy i innych instytucji.
Gra edukacyjna może być użytkowana przez osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera. –

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji społecznej będą Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i inne ośrodki wspierające dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Bartosz Józefowicz