Seksualność jest OK” – Edukacyjna gra planszowa dla OzNI


Nazwa Innowacji:

Seksualność jest OK” – Edukacyjna gra planszowa dla OzNI

Na czym polega innowacja: 

„Seksualność jest OK” to edukacyjna gra planszowa, której celem jest dostarczenie wiedzy na temat życia intymnego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Innowacja stanowi doskonałe narzędzie dla opiekunów i rodziców, którzy chcą rozpocząć ze swoimi podopiecznymi rozmowy dotyczące seksualności człowieka. Forma gry planszowej powoduje, że zawarte w niej informacje będą łatwiej przyswajane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Możliwość wielokrotnego powracania do rozgrywki, utrwali zdobytą wiedzę.

Przygotowana innowacja omawia w równym stopniu tematy seksualności kobiet i mężczyzn. Na grę składają się atrakcyjna graficznie plansza oraz karty zawierające pytania i odpowiedzi. Tekst oraz instrukcja zostały napisane w formacie łatwym do czytania i zrozumienia (ETR). Do gry dołączony jest słownik pojęć dotyczących seksualności, który przybliży użytkownikom szereg terminów związanych z życiem intymnym. Ważnym elementem innowacji jest podręcznik dla moderatora, zawierający cenne rady dotyczące sposobu prowadzenia gry oraz przekazywania informacji jej użytkownikom.

Zastosowanie innowacji przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Gra edukacyjna dostarczy im wiedzy na temat seksualności człowieka oraz zagrożeń, które wiążą się z tym zagadnieniem.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną na co dzień korzystający ze wsparcia ośrodków pomocy i innych instytucji.
    Gra edukacyjna może być użytkowana przez osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera. 

Użytkownicy

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  • Środowiskowe Domy Samopomocy
  • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
  • Inne ośrodki wspierające dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Plansza do gry
  • Podręcznik
  • Karty z pytaniami i odpowiedziami
  [downloads category=”Seksualnosc jest ok”]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji 

Bartosz Józefowicz