7 maja 2019

Rozwój talentów i umiejętności oraz kreatywność w działaniu kluczem do zrozumienia i poprawy jakości raportowania niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa


Nazwa Innowacji:

Rozwój talentów i umiejętności oraz kreatywność w działaniu kluczem do zrozumienia i poprawy jakości raportowania niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji społecznej jest umożliwienie nabywania i rozwijania wiedy oraz umiejętności w obszarze raportowania niefinansowego, który stanowi obecnie wyzwanie dla praktyki gospodarczej i wyznacza nowe obszary badań zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i sposobie kształcenia osób odpowiedzialnych za zbieranie, analizowanie i prezentowanie informacji niefinansowych. Jakość przygotowywanych raportów będzie zależała nie tylko od wiedzy, ale również umiejętności interpersonalnych i cech osobowościowych osób odpowiedzialnych za raportowanie.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą osoby prowadzące szkolenia skierowane do kursantów odpowiedzialnych za gromadzenie, analizowanie i prezentację danych niefinansowych. Innowacja przeznaczona jest dla trenerów edukacji osób dorosłych.
Proponowana innowacja umożliwia trenerom (odbiorcom pakietu) aktywizowanie do współpracy w tworzeniu zindywidualizowanych raportów niefinansowych z perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji będą wszelkie podmioty prowadzące działania w obszarze kształcenia ustawicznego (instytucje i centra szkoleniowe) w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości, obejmującej przede wszystkim sprawozdawczość i rewizję finansową, ale również problematykę analizy ekonomicznej, wykorzystywanej w procesie zarządzania lub controlingu.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji