Raportowanie niefinansowe w perspektywie zrównoważonego rozwoju – program dla trenerów edukacji osób dorosłych


  • Nazwa Innowacji:

Raportowanie niefinansowe w perspektywie zrównoważonego rozwoju – program dla trenerów edukacji osób dorosłych.

Na czym polega innowacja: 

Raportowanie niefinansowe w perspektywie zrównoważonego rozwoju”, to innowacyjny program dla trenerów oparty na autorskim szkoleniu merytoryczno-rozwojowym pod tym samym tytułem. 

Jego celem jest podnoszenie wiedzy osób kierujących przedsiębiorstwami na temat stabilnego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Problem związany z określeniem zakresu raportowania niefinansowego, jego wpływu na gospodarkę oraz brak dostatecznej wiedzy i narzędzi w kształceniu, wymógł stworzenie nowatorskiego rozwiązania w tej dziedzinie. Program oferuje nowe spojrzenie na problematykę raportowania niefinansowego – z perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz wpływu kompetencji twardych i miękkich na progres przedsiębiorstwa. 

Innowacja jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o rachunkowości, wprowadzającej nowe obowiązki w zakresie prezentacji danych niefinansowych. Wdrażane zmiany mają nakłonić zarządy oraz rady nadzorcze do świadomego i aktywnego zarządzania ryzykiem społecznym oraz środowiskowym. Skorzystanie z innowacji umożliwi jej odbiorcom zdobycie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze raportowania niefinansowego. 

Program wyznacza nowe obszary badań w wymiarze merytorycznym jak i sposobie kształcenia osób odpowiedzialnych za zbieranie, analizowanie oraz prezentowanie informacji niefinansowych. Dla trenerów został przygotowany podręcznik, w którym znajduje się szczegółowy program szkolenia, jego harmonogram, założenia metodyczne, zbiór scenariuszy, ćwiczeń, a także prezentacje multimedialne, ankiety i testy. Jest to gotowe narzędzie do wykorzystania przez podmioty prowadzące działania w obszarze kształcenia ustawicznego.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby prowadzące szkolenia skierowane do kursantów odpowiedzialnych za gromadzenie, analizowanie i prezentację danych niefinansowych

Użytkownicy

  • Instytucje i centra szkoleniowe prowadzące działania w obszarze kształcenia ustawicznego w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości

Galeria


Udostępniane produkty w ramach licencji

[download id=”4737″]

[download id=”4734″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji  

Katarzyna Chłapek, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie