Nowy pracownik – program onboardingu dla młodych pracowników z wykorzystaniem treści zarządzania relacjami wizerunkowymi


Nazwa Innowacji:

Nowy pracownik – program onboardingu dla młodych pracowników z wykorzystaniem treści zarządzania relacjami wizerunkowymi

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Nowy pracownik” to program onboardingu dla młodych pracowników. Składa się z zestawu kart poświęconych najważniejszym aspektom związanym z budowaniem wizerunku, relacji i pożądanych reakcji w sytuacjach zawodowych.

Materiał porusza takie zagadnienie jak: prowadzenie korespondencji, przyjmowanie krytyki i przekazywanie oceny (feedback), zachowanie odpowiednich relacji ze współpracownikami, sposoby formułowania wypowiedzi wpływających na sposób, w jaki pracownik jest postrzegany, problem molestowania seksualnego, kontrolowanie emocji i poziomu stresu, savoir vivre w pracy, korzystanie z mediów społecznościowych, budowanie wizerunku i komunikowanie pozytywne i negatywne. Są to zagadnienia, które nie są poruszane w procesie formalnej edukacji, ponieważ odwołują się do kultury organizacyjnej i standardów biznesowych.

Innowacja ,,Nowy pracownik” ma na celu pomóc nowym pracownikom w procesie adaptacji, poznawania obowiązujących standardów w życiu zawodowym, oraz w budowaniu postaw umożliwiających rozwój i osiągnięcie sukcesu zawodowego. Do programu dołączone są też dodatkowe karty do uzupełnienia przez pracodawcę lub pracownika, które umożliwiają zindywidualizowanie innowacji. Można na nich zapisać własne priorytety, zasady, normy, itp., obowiązujące w naszym miejscu pracy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP
  • Nowozatrudnieni pracownicy, dla których jest to pierwsza w życiu, podjęta praca

Użytkownicy

  • Przedsiębiorstwa i organizacja zatrudniające absolwentów, ale oczywiście nie tylko.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Zestaw materiałów edukacyjnych formie kart

Galeria

 

[download id=”6690″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Katarzyna Plewka-Gembalska