7 maja 2019

Program wspierania adaptacji zawodowej młodych pracowników z wykorzystaniem metod zarządzania relacjami wizerunkowymi.


Nazwa Innowacji:

Program wspierania adaptacji zawodowej młodych pracowników z wykorzystaniem metod zarządzania relacjami wizerunkowymi.

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest stworzenie kompleksowego Programu Rozwojowego, który będzie motywował i zachęcał do kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie osób dorosłych w odnajdywaniu się w gąszczu informacji dostępnych w sieci oraz wynajdywaniu tych, które wpłyną na ich rozwój i edukację.
Użytkownikami innowacji będą trenerzy oraz firmy, które chciałyby włączyć do swojej oferty szkolenia z zakresu, który obejmuje Program Rozwojowy.
Odbiorcami innowacji są osoby dorosłe, pracownicy firm, które na co dzień poszukują informacji w internecie, komunikują oraz kształcą się online.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami będą osoby dorosłe korzystające z komunikacji internetowej i standardowej oraz użytkujący na co dzień Internet. Program Rozwojowy będzie adresowany do osób dorosłych, pracujących, którzy dzięki udziałowi w szkoleniu będą zwiększać efektywność pracy, zdobywać nowe umiejętności, tak niezbędne w dzisiejszych czasach zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Użytkownicy

Użytkownikami będzie szerokie grono firm, instytucji szkoleniowych, edukacyjnych, NGO oraz edukatorów (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą), którzy korzystając z wypracowanego produktu będą mogli wykorzystać go w swojej działalności szkoleniowej i rozwojowej pracowników oraz wolontariuszy.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Katarzyna Plewka-Gębalska