7 maja 2019

Program Rozwoju Kompetencji Społecznych


Nazwa Innowacji:

Program Rozwoju Kompetencji Społecznych

Na czym polega innowacja: 

Głównym celem innowacji jest rozwój kompetencji metodycznych edukatorów (trenerów, doradców zawodowych, coachów, konsultantów kariery) pracujących z osobami dorosłymi w obszarze wspomagania zarządzania karierą zawodową klientów.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji będą edukatorzy (trenerzy, doradcy zawodowych, coache, konsultanci rynku pracy) pracujących z osobami dorosłymi w obszarze wspomagania zarządzania karierą zawodową klientów.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji będą instytucje rynku pracy kierujące swoje usługi dla osób dorosłych: urzędy pracy, akademickie biura karier, NGO wspierające dorosłe osoby bezrobotne i poszukujące pracy, agencje poradnictwa i pośrednictwa pracy, ośrodki szkoleniowo-doradcze.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Marcin Jóźwiak