Narzędziownik kariery – program rozwoju dla edukatora kariery

innowacje społeczne

Nazwa Innowacji:

Narzędziownik kariery – program rozwoju dla edukatora kariery.

Na czym polega innowacja: 

Narzędziownik kariery to program rozwoju skierowany do trenerów, doradców zawodowych, coachów, konsultantów kariery. Ma on na celu rozwój kompetencji metodycznych u odbiorców, dzięki którym będą oni mogli lepiej wspierać swoich klientów w planowaniu ścieżki zawodowej i w zarządzaniu nią.

Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy program metodyczny skierowany do edukatorów kariery pracujących z osobami dorosłymi. Zawiera on model rozwoju kompetencji doradcy zawodowego w oparciu o koncepcję czasowości, zestaw narzędzi dla doradcy zawodowego oraz komplet ćwiczeń i zadań wspierających klienta w planowaniu kariery.

Zaproponowana metodyka jest połączeniem podejścia doradczego i coachingu. Uwzględnia specyfikę osób dorosłych (klientów), którzy wymagają wyższego poziomu elastyczności stosowanych metod wspierania ich rozwoju zawodowego.

Model kompetencji stanowi matrycę elementów niezbędnych do kształtowania rozwojowej ścieżki pracy doradcy zawodowego z klientem. Model pokazuje i omawia proces rozwojowy doradcy z pracy z klientem opartej na 3 obszarach czasowości – kształtuje w doradcy umiejętności pracy na doświadczeniach klienta, badania stanu obecnego zasób klienta, rozwija umiejętność kreowania planów zawodowych dla klienta.

Narzędziownik kariery to zbiór narzędzi dla doradcy zawodowego pozwalający mu na poszerzenie warsztatu pracy, zawierający wszelkie niezbędne elementy pomocnicze do przeprowadzenia procesu doradczego opartego o koncepcję czasowości oraz narzędzi wspierających pogłębianie i kontrolowanie procesu.

Narzędziownik kariery dla klienta to zbiór najważniejszych narzędzi interaktywnych wraz z instrukcjami dla klienta pozwalających na realizację i integrację procesu doradczego opartego o koncepcję czasowości.

Kto może skorzystać

Innowacyjny program rozwojowy skierowany jest do instytucji rynku pracy kierujących swoje usługi do osób dorosłych. Są to: urzędy pracy, akademickie biura karier, organizacje pozarządowe wspierające dorosłe osoby bezrobotne i poszukujące pracy, agencje poradnictwa i pośrednictwa pracy, ośrodki szkoleniowo-doradcze. Podmioty te mogą zachęcić zatrudnionych w nich edukatorów do samokształcenia lub oferować im warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem opisanej innowacji.

Zatrudnieni w tych instytucjach lub prowadzący własną działalność edukatorzy (trenerzy, doradcy zawodowi, coachowie, konsultanci rynku pracy) pracujący z osobami dorosłymi w obszarze wspomagania zarządzania karierą zawodową, dzięki pakietowi materiałów wchodzących w skład innowacji, mogą rozwijać własny warsztat metodyczny i podnosić swoje kompetencje edukatora.

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji będą edukatorzy (trenerzy, doradcy zawodowych, coache, konsultanci rynku pracy) pracujących z osobami dorosłymi w obszarze wspomagania zarządzania karierą zawodową klientów.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji będą instytucje rynku pracy kierujące swoje usługi dla osób dorosłych: urzędy pracy, akademickie biura karier, NGO wspierające dorosłe osoby bezrobotne i poszukujące pracy, agencje poradnictwa i pośrednictwa pracy, ośrodki szkoleniowo-doradcze.

Galeria

 

Udostępniane produkty w ramach licencji 

[download id=”4537″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Mariusz Jóźwiak