7 maja 2019

Pracodawca – Trener – Mentor – Coach. Interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób niepełnosprawnych.


Nazwa Innowacji:

 Pracodawca – Trener – Mentor – Coach. Interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Na czym polega innowacja: 

Głównym celem innowacji społecznej jest przygotowanie i przetestowanie podręcznika dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Podręcznik ma służyć do samodzielnego kształcenia nowych kompetencji pracodawcy oraz rozwoju kompetencji i umiejętności mentorskich, coachingowych i trenerskich w stosunku do pracownika w tym :
• Kompetencji trenerskich – kontrola emocji, efektywna komunikacja
• Kompetencji coachingowych- wspieranie procesu rozwoju pracownika
• Kompetencji mentorskich- motywowanie i budowanie zaangażowania pracownika

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Potencjalnymi odbiorcami będą pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, a więc osoby, które musiały „przełamać się”, znieść swoje ograniczenia mentalne i porzucić stereotypy w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Cechą takiego Pracodawcy jest otwartość i chęć wprowadzenia zmian w środowisku pracy.

Użytkownicy

Potencjalnymi użytkownikami innowacji mogą być instytucje zajmujące się kształceniem ustawicznym adresowanym szczególnie do pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Użytkownikami innowacji mogą być również instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, angażującą bezpośrednio pracodawców.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Fundacja Rozwoju Integralnego