Pracodawca – Trener – Mentor – Coach. Interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób niepełnosprawnych.


Nazwa Innowacji:

Pracodawca – Trener – Mentor – Coach. Interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,, Pracodawca – Trener – Mentor – Coach” to podręcznik dedykowany pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Zatrudnienie takich ludzi wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w środowisku pracy, oraz we własnej mentalności. Materiał ma służyć do samodzielnego wzmacniania kompetencji trenerskich, mentorskich i coachingowych pracodawcy w stosunku do własnych pracowników w zakresie kontroli emocji, efektywnej komunikacji, wspierania procesu ich rozwoju, motywowania i budowania ich zaangażowania.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne

Użytkownicy

  • Instytucje zajmujące się kształceniem ustawicznym adresowanym szczególnie do pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami
  • Instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, angażującą bezpośrednio pracodawców .

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Podręcznik

Galeria

  • Podręcznik

  • Podręcznik – wersja kontrastowa

 

[download id=”6570″]

[download id=”6572″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Fundacja Rozwoju Integralnego