7 maja 2019

Porozmawiaj z pasażerem! – kurs specjalistycznego języka polskiego dla osób zatrudnionych w sektorze komunikacji miejskiej jako forma uzupełnienia kompetencji językowych pracowników

Nazwa Innowacji:

Porozmawiaj z pasażerem! – kurs specjalistycznego języka polskiego dla osób zatrudnionych w sektorze komunikacji miejskiej jako forma uzupełnienia kompetencji językowych pracowników

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest wsparcie pracodawców działających w branży transportu publicznego i jednocześnie zatrudniających obcokrajowców (na stanowiskach kierowców, kontrolerów lub innych, związanych z obsługą klienta) poprzez przeszkolenie pracowników pochodzenia innego niż polskie w zakresie prowadzenia konwersacji/ udzielania informacji w języku polskim (z naciskiem na kształcenie sprawnego posługiwania się oficjalną odmianą języka polskiego, stosowanie form grzecznościowych oraz poruszanie się w kręgu języka branżowego). Innowacja zakłada nabywanie/rozwój kompetencji językowych w zakresie rozumienia i tworzenia wypowiedzi, z wykorzystaniem elementów nauczania zdalnego.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji będą: osoby dorosłe indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski, obcego pochodzenia,zatrudnione w Polsce, dla których język polski jest językiem drugim lub obcym, a które ze względu na charakter wykonywanej pracy chciałyby podnieść swoje kompetencje językowe.

Użytkownicy

Innowacja będzie przeznaczona dla: przedsiębiorców działających w branży transportu publicznego (a w razie zainteresowania także innych podmiotów), którzy w swojej codziennej praktyce wykorzystywać będą rozwiązania wypracowane w ramach innowacji i otrzymają gotowy produkt tj. kurs języka polskiego w postaci konwersacji .

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Olga Bambrowicz, Barbara Chmiela