Kompetencje opiekuna zastępczego – film szkoleniowy


Nazwa Innowacji:

Kompetencje opiekuna zastępczego – film szkoleniowy

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,, Kompetencje opiekuna zastępczego – film szkoleniowy” to zestaw dwóch prostych w odbiorze filmów edukacyjnych przedstawiających przykładową trudną sytuację, która może spotkać opiekuna zastępczego. Jest materiałem stworzonym z myślą o szkoleniach dla kandydatów na opiekunów zastępczych. Porusza tematy związane z agresywnym zachowaniem dzieci i odpowiada na pytania jak reagować w takich sytuacjach (metoda Original Pay), i jak rozmawiać z dziećmi, aby czuły się słuchane, i żeby samemu być przez nie słyszanym. Zaprezentowane sposoby reagowania i radzenia sobie w sytuacjach problemowych są zgodne z aktualnymi standardami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i psychologii rozwojowej, i z publikacjami merytorycznymi związanymi z opieką i wychowaniem.

Filmy osadzone są w realiach polskich, a ich scenariusze zostały napisane przez doświadczonych opiekunów zastępczych i ludzi, którzy zawodowo zajmują się tematyką rodziny w kryzysie. Forma i treść filmów pozwala na skuteczne przyswojenie niezbędnych kompetencji, niezależnie od doświadczenia w wychowywaniu dzieci.

Odbiorcy

  • Kandydaci na opiekunów zastępczych
  • Osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną
  • Osoby będące rodziną zastępczą niezawodową
  • Osoby będące rodziną zastępczą zawodową zazwyczaj pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego
  • Osoby tworzące rodzinny dom dziecka lub placówkę typu rodzinnego .

Użytkownicy

  • Trenerzy zatrudnieni w Powiatowych Centrach Pomocy Rodziny i ośrodkach adopcyjnych, prowadzących szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Pakiet filmów edukacyjnych

Galeria

 

 

[download id=”6533″]
[download id=”6537″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Ewa Bargieł, Iza Rusek