„Niezbędnik kodowania” – pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania


 

Nazwa Innowacji:

„Niezbędnik kodowania” – pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania

Na czym polega innowacja: 

„Niezbędnik kodowania” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli uczących informatyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Jest to środek dydaktyczny pomagający w organizacji zajęć lekcyjnych z kodowania informacji i algorytmicznego rozwiązywania problemów bez konieczności wykorzystania stanowisk komputerowych. „Niezbędnik” ma postać pakietu środków dydaktycznych. Składa się z modeli służących do nauki kodowania informacji w postaci elektronicznej (kodowanie informacji poprzez podświetlanie aktywnych miejsc za pomocą układu wyłączników), tradycyjnej (kodowanie informacji na zalaminowanej powierzchni za pomocą krążków), a także aplikacji dostępnej poprzez przeglądarkę internetową oraz podręcznika metodycznego. „Niezbędnik kodowania” został on przygotowany w dwóch modelach: • Tradycyjnym, nie wymagającym korzystania z komputera • Elektronicznym, który przyjął formę aplikacji w chmurze cyfrowej możliwej do uruchomienia na różnych urządzeniach mobilnych Elementem wspólnym dla obu modeli pakietu jest podręcznik dla odbiorców. Podręcznik złożony jest z czterech części i zawiera: • Założenia metodyczne • Zbiór scenariuszy lekcji • Zbiór ćwiczeń • Instrukcję wykonania własnej pomocy dydaktycznej Korzystając z opisywanego środka dydaktycznego, można zaangażować uczniów w wiele aktywności: rysowanie, układanie, dyskutowanie, prezentację własnych pomysłów i rozwiązań. „Niezbędnik” wprowadza uczniów w problematykę kodowania w układzie dwójkowym poprzez wykonywanie zadań, za pośrednictwem proponowanego modelu.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • Nauczyciele informatyki w klasach I-III szkoły podstawowej
  • Rodzice

Użytkownicy

  • Ośrodki Kształcenia Nauczycieli

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Aplikacja w chmurze cyfrowej, możliwa do uruchomienia na różnych urządzeniach mobilnych
  • Strona internetowa http://kodownik.wckp.lodz.pl/
  • Podręcznik dla odbiorców, zawierający założenia metodyczne, zbiór scenariuszy lekcyjnych, zbiór ćwiczeń
Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
[download id=”7460″]

O autorach innowacji  

Anna Koludo